Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
Pszichológia Online
 
Főoldal /Könyvismertetések / Aaron T. Beck: A gyűlölet fogságában
 
 
 
 
mipszi.hu: Új irányok az iskolai tehetséggondozásban
HVG: Bagdy Emőke: Miért veszélyes, ha a gyerek mer nemet mondani?
hetek.hu: Generációkon át hat az iskolai erőszak
hvg.hu: Új vizsgálat: így is csillapítható a fájdalom gyógyszer nélkül
 
Pszichológiai konzultáció Budapesten
Lélekkel az Egészségért Központ
Bee-paletta
Újbudai Nevelési Tanácsadó
Nyomtatható verzió

Aaron T. Beck: A gyűlölet fogságában

Harag, ellenségesség, erőszak - és színterei: a házasság és barátság, az utca, a munkahely, a politika. Hogyan jutunk el az ellenségességhez, váláshoz, erőszakhoz, háborúhoz? Miképp kerülünk a gyűlölet fogságába - és hogyan kerülhetünk ki belőle?

A szerző, Aaron T. Beck, aki a depresszió kezelésére kidolgozott és alkalmazott kognitív terápiájával vált híressé, ezúttal a harag, ellenségesség és gyűlölet jelenségkörét deríti fel. Könyvében az elméleti elemzésekkel párhuzamosan gyakorlati példákat vizsgál, hogy gondolatait szemléletessé tegye, s hogy megoldási javaslatait konkrét helyzetekhez tudjuk kötni.

A könyv első részében a szereplők akár mi magunk is lehetnénk. A legmindennapibb példákon keresztül ismerkedhetünk meg a harag, az ellenségesség természetével és gyökereivel, pszichés hátterével. Itt tulajdonképpen az erőszak előszobájában járunk.
Beck alapvetően kognitív szemlélete révén a kognitív torzítások és tévedések világában keresi az ellenségesség csíráit. Segít felismerni, hogyan polarizáljuk érzelmeinket egyszerűsítő mechanizmusaink révén, hogyan válunk hajlamossá feketén-fehéren látni embertársainkat és tetteiket és hogy mennyire uralkodik rajtunk a "kell-ek" zsarnoksága. Felvázolja előttünk a harag képletét, kirajzolódik az ellenségességhez vezető tényezők algoritmusa. A megfogalmazások azonban Beck elemzésének rugalmassága dacára valamiféle merev sablonba sorolást sugallnak.
Az első rész végén a remélhetőleg csupán különböző filmekről és könyvekből ismerős jelenségről olvashatunk - konkrét példán keresztül ismerkedhetünk meg azzal, amikor a szerelem és gyűlölet egymásba olvad. Lehetséges magyarázatot kapunk Becktől arra, miért és hogyan gyűlöljük meg házastársunkat, partnerünket, azaz miért mennek tönkre házasságok, intim kapcsolatok.

A második részben a már erőszakban manifesztálódott gyűlöletről kapunk áttekintést. Olyan jelenségekről van itt szó, melyeknek társadalmi jelentősége igen nagy, ezt állandó médiajelenlétük jól mutatja. Beck szerint személyes viszonyunk mégis kettős ezekhez az erőszakos történésekhez. Távolságtartó kíváncsiság él bennünk - egyszerre szeretnénk tudni róluk, ugyanakkor valami "tabu-érzés" félretekintésre késztet minket.

Elsőként az egyéni erőszak a téma - a támadó pszichológiája. Nyilvánvaló, hogy az egyénben forrongó indulatok a legszűkebb szociális körön, a családon belül törnek ki elsőként. A házastárs bántalmazása, a bántalmazó szülő és az engedetlen gyermek kapcsán felmerülő kérdések sajnos könnyen tekinthetők családi belügynek, s gyakran szőnyeg alá söpörve merülnek a feledés homályába. A nemi erőszak kérdése ilyen szempontból hasonló; Beck itt a megszokottól eltérően az elkövetőkre fókuszál, a nemi erőszak hátterét vizsgálja, s azt, hogyan gondolkodnak az áldozatokról és a tettről maguk az elkövetők.

A csoportokat érintő előítéletek és erőszak ismertetéséhez a szerző más tudományokat is segítségül hív - a pszichológia mellett a politológia, történelem, szociológia és kriminológia teljes fegyvertárát felhasználva festi le a csoporthisztéria, sztereotipizálás, előítélet-képződés jelenségeit. Az utca törvénykönyve, a terrorizmus, a faji üldöztetés, a népirtás és a világháborúk konkrét példákon keresztül, s a kibontakozásig vezető mechanizmusok elemzésével tárulnak a szemünk elé. Részletes elemzést olvashatunk a Holocaustról, ennek kapcsán az ördögi ötlet kialakulásáról, a kezdetekről, az elkövetők gondolkodásairól, s magáról Hitlerről. A Holocaust páratlan példája mellett górcső alá kerül a Pol Pot-féle tömeggyilkosság Kambodzsában, az 1915-18. közötti török népirtás valamint a szovjet politikai gyilkosságsorozat is.
Képek és torzképek a háborúban fejezetcímmel Beck a háborús folyamatokat elemzi az ellenségkép megalkotásától kezdve a vezetők sajátos gondolkodásán keresztül a közvélemény mozgósításáig és a gyilkolásra való engedélyek megadásáig. Természetesen a konkrét történelmi példák itt is segítenek láttatni e mechanizmusok megvalósulását.

A harmadik részben Beck nem várt módon átvezet bennünket a sötétségből a világosságba, s felhívja figyelmünket az emberi természet szebbik oldalára. A téma a ragaszkodás, altruizmus és az együttműködés. Az emberi kapcsolatok e pozitív kimeneteit mutatja fel reményt keltő távlatként. E pozitív kapcsolódási formák minden konfliktushelyzetben adottak, megoldási módként való felismerésükhöz és kihasználásukhoz segítséget nyújthat többek között a pszichoterápia. Beck bemutatja az általa alkalmazott kognitív terápia lehetőségeit a kellemetlen feszültségek, a harag és erőszak esetében. Az általános rávezetés után bemutat egy-egy speciális problémához kialakított beavatkozási stratégiát vagy preventív megközelítést. Olvashatjuk az indulatos beteg kezelésének, gyermek- és házastárs-bántalmazásnak, a bűnmegelőzésnek, és az etnikai erőszak megelőzésének egy-egy - konkrét példával illusztrált - esetét, melyben Beck terapeutaként személyesen részt vett.

A könyv összességében több tudományterületet ötvöző, könnyen követhető, érdekfeszítően megfogalmazott, mindannyiunkat érintő jelenségeket boncolgató mű, amely az elméleti elemzéseken túl a kognitív terápia keretein belül gyakorlati megoldási lehetőségeket is kínál -miközben nem ígéri a harag és gyűlölet nélküli boldog társas élet konkrét receptjét.
Ajánlom a könyv olvasását mindazoknak, akik valaha találkoztak haraggal, gyűlölettel, ellenségességgel a mindennapokban, és nem értették miért; illetve azoknak, akik kíváncsiak a társadalom különböző szintjein zajló érthetetlen, áldozatokat követelő események háttérfolyamataira.

Lehotay Judit
2001. december

 
Oldal tetejére
 
 
 
Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
 
 
Copyright, Pszichológia Online, 2002.