Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
Pszichológia Online
 
Főoldal /Képzések / Rajzelemzés lépésről lépésre: Gyermekrajzok és klasszikus rajztesztek elemzése
 
 
 
 
mipszi.hu: Új irányok az iskolai tehetséggondozásban
HVG: Bagdy Emőke: Miért veszélyes, ha a gyerek mer nemet mondani?
hetek.hu: Generációkon át hat az iskolai erőszak
hvg.hu: Új vizsgálat: így is csillapítható a fájdalom gyógyszer nélkül
 
Borbély Sjoukje: A szülők és mi
Segítség, a párom narcisztikus!
 
Pszichológiai konzultáció Budapesten
Lélekkel az Egészségért Központ
Bee-paletta
Újbudai Nevelési Tanácsadó
Nyomtatható verzió

Rajzelemzés lépésről lépésre: Gyermekrajzok és klasszikus rajztesztek elemzése

Kezdési időpont: 2006. október 28.
Jelentkezési határidő: 2006. október 20.
Jelentkezni lehet: Dr. Vass Zoltánnál e-mailen: jelentkezes@zoltanvass.hu, tel: +3630 569 2909

Rajzelemzés lépésről lépésre: gyermekrajzok és klasszikus rajztesztek elemzése

A tanfolyam lépésről lépésre ismertet meg a rajzelemzés pszichológiájával. Áttekinti az alapelveket és az értelmezési módszereket, a klasszikus rajztesztek értelmezését (emberrajzok, állatrajzok, farajzok stb.), a gyermekrajzok sajátosságait, külön foglalkozik a színhasználattal és a színek pszichológiájával, majd speciális rajzvizsgálati módszerekkel ismertet meg (firkatesztek, élettér-teszt, többdimenziós rajzteszt).

Részletes tematika és irodalom: www.rajzelemzes.hu

A tanfolyam menete:

Az előadásokat minden alkalommal elemzési gyakorlatok követik. A résztvevők otthoni feladatokkal egészítik ki az órai munkát. A képzés végén a résztvevők esetelemzést írnak. A tanfolyam órakerete 70 x 45 perc, amiből 64 óra az előadás és a gyakorlat, 6 tanóra esetmegbeszélés. A résztvevők munkafüzetet kapnak, 70%-os kedvezménnyel igényelhetik az ESPD program Full professional verzióját, és örökös tanfolyamismétlési jogot nyernek az azonos tematikájú kurzusokra. A tanfolyam elvégzéséről a sikeres esettanulmányt benyújtó résztvevők tanúsítványt kapnak. A legjobb esettanulmányt benyújtó résztvevő a részvételi díjat visszakapja.

Időpontok:
A tanfolyam intenzív és tömbösített, azaz összesen három hétvége, amihez egy későbbi időpontban még esetmegbeszélés tartozik.

1. 2006. október 28-29, 9.00-18.30 óra között (ebédszünet: 12.00-13.00)


2. 2006. november 18-19, 9.00-18.30 óra között (ebédszünet: 12.00-13.00)


3. 2006. december 9-10, 9.00-18.30 óra között (ebédszünet: 12.00-13.00)


Egy későbbi, a csoporttal egyeztetett idõpontban lesz még 6x45 perc konzultáció, az önálló munkák (esettanulmányok)részletes megbeszélésére, ami szintén a tanfolyam részét képezi.

Jelentkezési határidő

Kedvezményes jelentkezés:2006. szeptember 22-ig
Jelentkezési határidő: 2006. október 20.
(A tanfolyam kezdete: 2006. október 28., szombat 10.00)

Jelentkezés és további információ: Dr. Vass Zoltánnál e-mailen: jelentkezes@zoltanvass.hu, tel: +3630 569 2909

Tematika:

Rajzelemzési alapismeretek

A rajzvizsgálat és a képi kifejezés pszichopatológiájának története és fejlődésének mérföldkövei. A rajzvizsgálati eljárások rendszere (emberrajz, farajz, házrajz, a ház-fa-ember teszt és változatai, állatrajz, családrajz, dinamikus rajzvizsgálat, egyéb tematikus rajzvizsgálati módszerek, nem tematikus rajzvizsgálati módszerek). A rajzvizsgálat általános elvei. A rajzot befolyásoló háttéttényezők és műtermékforrások. A hétlépéses elemzés módszere és technikái.

Klasszikus rajztesztek

Házrajzok pszichológiai elemzése. A ház általános szimbolikája. Buck mennyiségi és minőségi mutatói. Formai és strukturális jellemzők a házrajzokban. A tető, a falak, az ajtó, az ablakok szimbolikus értelmezése. A kémény és a füst. A ház perspektívája, a talajvonal, a kerítés, a házhoz vezető út. Különleges jegyek. A ház ábrázolásának sajátosságai a gyermekrajzokban. A két ház-teszt. Állatrajzok pszichológiai elemzése. (Bender, Graewe, Levy, Hammer, Hárdi, Leibowitz). Általános elvek az állatok szimbolikus értelmezéséhez. A látens állatkép. A háziállatok, a vadállatok, a mitikus állatok, a szörnyalakok és az antropomorf állatok pszichodiagnosztikai jelentése. Fóbiához kapcsolódó állatok. Az állatok verbális címkézése. A leggyakoribb állatfajok speciális jelentése.

Farajzok pszichológiai elemzése. Koch, Bolander, Buck farajz-tesztje és későbbi módosításai. A fa ábrázolásának fejlődése a gyermekrajzokban. A fa általános szimbolikája. Globális jegyek a farajzokban. A farajz formai elemzése. A rajzolt fa fajtája. Az évszak és a fa életkora. A gyökér, a törzs, a lomb és az ágak ábrázolásának értelmezése. Talajvonal. Gyümölcsök, kéreg és más járulékos jegyek. A halottnak rajzolt fa. A traumára utaló jelek és az idő meghatározásának módszerei (Wittgenstein-index; Koch ill. Bolander képlete). Emberrajzok pszichológiai elemzése. A mozgás, a rajzolt alakok neme, a szimmetria, a középvonal, a méret és az elhelyezés, a figura állása, a perspektíva és a vonalminőség konfigurációinak értelmezése. A testrészek és a ruha szimbolikája. Machover klasszikus konfliktusjegyei. Koppitz konfliktusjegyei (Emotional Indicators). Navratil klinikai megfigyelései. A dinamikus emberrajzvizsgálat (Hárdi). Longitudinális összehasonlítás és személyiségszintek az emberrajzokban.

Gyermekrajzok elemzése

1. Bevezetés a gyermekrajz-elemzésbe. Rövid történeti áttekintés. A gyermekrajz és a felnőttrajz különbségei. Az elmebeteg és a gyermek rajza.

2. Rajzfejlődés pszichodiagnosztikai szempontból. Firkatípusok, Kellogg, majomfirkák vs. gyermekfirka. Fejlábember és pálcikaember gyermeknél és felnőttnél. Az emberalak és a fa fejlődési stádiumai. Fejlődési szakaszok (Luquet). Életkori normák (Osterrieth-Cambier). Szokatlan fejlődésmenet: értelmi retardáció, autizmus, érzelmi zavarok, fotografikus realizmus.

3. A rajzolási folyamat (aktuálgenezis) elemzése. Készítési szabályok. Videók elemzése.

4. A rajzolás mint kommunikációs folyamat pszichodiagnosztikai értelmezése. Rajz, rajzoló, megítélő és kontextus. Teljesítmény, kifejezés, közlés és önkifejezés.

5. Szimbólumelemzés: archetipikus, kulturális és egyedi szimbolika. A manifeszt és a látens tartalom feltárása. A szimbólumelemzés előnyei és problémái. A szimbólumelemzés három alapszabálya. A szimbólumok három jelentésrétege. Pszichoanalitikus szimbólumelemzés. A freudi szimbólumelemzés a rajzvizsgálatban. A látens tartalom manifesztté alakulása a rajzokban. Az elhárító mechanizmusok megjelenése a rajzokban. Az énfunkciók megjelenése a rajzokban. A jungi szimbólumelemzés a rajzvizsgálatban. Az énpszichológiai szimbólumelemzés a rajzvizsgálatban.

6. Élményelaborációs mechanizmusok a rajzokban: Primer elaboráció, Feszültségredukció, Élménysematizálás.

7. Családrajzok. A családrajz típusainak áttekintése és értelmezése. A neurotikus családrajz (Schetty). Állatcsalád: gyakoriságok. A családrajz értékelési szempontjai. Porot értékelési rendszere. Kinetikus családrajz. A KFD technikája. Értékelési szempontok. A cselekvések elemzése. A KFD egészleges értékelése. KFD−depresszió−skála: az FDDS technikája és értékelése. Regrediált KFD. Kinetikus iskolarajz.

8. Speciális skálák. Koppitz fejlődési és érzelmi indikátorai. Jelentések egyenként és példákkal. A Machover-féle konfliktusindikátorok. A madárfészek és az anya−gyerek rajzok. Fizikai és szexuális. abúzus. A nap arca és az emberalak. Iskolaéretlenség. Figyelmeztető jelek. Ember az esőben. A Stora-féle négy fa−teszt. DAP:SPED.

Színek és különleges rajzvizsgálati módszerek

1. Projektív színtesztek: színjáték-teszt, egyedi színkulcsok módszere, színes ház-, fa- emberrajzok, ujjalfestés. A színekkel kapcsolatos pszichológiai fogalmak és a színek élettani hatásai. Individuális, kulturális és archetipikus színszimbolika Az egyes színek részletese pszichodiagnosztikai értelmezése.

2. Firkatesztek. A következő négy projektív módszer kerül megbeszélésre: 1. spontán firkák értelmezése, 2. Gehl és Kutash projektív grafomotoros tesztje, 3. a Meurisse- és 4. a Grätz-féle firkateszt. Részletesebben: A vonal és a forma érzelemkifejező szerepe. Korai kísérletek a forma jelentéséről. A grafikus kifejezés korai egyedfejlődése. A gyermekfirkák tipológiája, univerzális alapelemei (Kellogg) és összehasonlító pszichológiája (csimpánzfirkák). A firkatesztek mint a tudattalan vizsgálóeljárásai: a firkatesztek típusai, indikációi és pszichodiagnosztikai értelmezési szempontjai. Gehl és Kutash projektív grafomotoros tesztje. Meurisse módszere. Grätz vizuális asszociációs eljárása. Az egyes tesztek felvétele, kiértékelése és értelmezési szempontjai. Példák: egészséges és beteg gyermekek, ill. felnőttek rajzainak megbeszélése.

3. Speciális fa- és emberrajz-vizsgálati módszerek. A Stora-féle négy fa-teszt, a fa-család, a háromfa-teszt, a fasor-teszt (Rennert) módszere és értelmezése. A Koppitz-féle Human-Figure-Drawing teszt. Ember az esőben (Hammer). A Rosenberg-féle Draw-A-Person teszt. A Caligor-féle 8CRT.

4. Az élettér-teszt. Az élettér-teszt (személyes szféra modell) mint a tárgykapcsolatok, az identitás, az interperszonális kapcsolatok vizsgálatának módszere és értelmezése. A kötődési és a szeparációs index kiszámítása, sztenderdei és értelmezése. Példák tipikus tesztválaszokra. Klinikai példák és esettanulmányok.

5. A sokdimenziós rajzteszt. A teszt felvétele, értelmezése, az egyes mutatók kiszámítása és pszichodiagnosztikai jelentése. Esettörténetek és példák.

6. Számítógépes rajzelemzési módszerek. Számítógépes elemzés algoritmusokkal: objektív mérés, formai elemzés. Algoritmusok és heurisztikák a pszichodiagnosztikában. A PsychMet program működésének bemutatása. Mesterséges intelligencia a pszichodiagnosztikában: az ESPD:2006 program használatának ismertetése és bemutatása.

 
Oldal tetejére
 
 
 
Megjelenés a PO-n  |  Szakemberek  |  Eseménynaptár  |  Képzés  |  Könyvek  |  Linkek
 
 
Copyright, Pszichológia Online, 2002.